Till toppen av sidan
Vi installerar, servar & säljer reservdelar till storköksutrustning.
Nav
Vi installerar, servar & säljer reservdelar till storköksutrustning.
Reservdelsdatabasen

Våra öppettider

Måndag-Torsdag
07:00-16:00

Fredag
07:00-14:30

Övrig tid
Orderjour

Telefon: 08 514 936 60

Panasonic Service

Panasonic serviceJapanska Panasonic är ett av världens mest framgångsrika och kända varumärken inom mikrovågsugnar för såväl hemanvändning som för professionellt och industriellt bruk.

Service Partners RMS har ett komplett serviceprogram för storköksmaskiner och redskap i Stockholm och Göteborg. Vi är tillgängliga 24/7 via servicejour och erbjuder självklart Panasonic service på deras utrustning för storkök:

  • Installationer, reservdelshantering och reparationer
  • Största reservdelslagret för storköksmaskiner i Stockholm
  • Ackrediterade att utföra garantireparationer på de flesta starka varumärken

Panasonic – avancerade mikrovågsugnar för storköket

Med mer än 100 år av innovation i ryggen, finns det knappast någon sektor eller marknad där Panasonic saknar representation med sina högteknologiska produkter.

I Panasonics produktsortiment som lämpar sig för storkök är det framförallt företagets avancerade mikrovågsugnar med grill-, ång- och s.k. Inverter-teknik som utmärker sig. 

Serviceavtal för Panasonic

Service Partners telefon nummer till jourSom med all avancerad storköksutrustning som används frekvent krävs en regelbunden och planerad översyn och underhåll över tid. Räkna därför alltid med att behöva en viss Panasonic service av dina mikrovågsugnar för att de ska prestera optimalt i storköket.

En rekommendation till dig som inte vill ha några plötsliga avbrott i produktionen p.g.a. felande utrustning: Teckna ett serviceavtal för storköksservice med Service Partners RMS! På köpet får du då också en årlig sammanställning av all Panasonic service och reparationer, samt statistik som visar historisk och aktuell status på dina mikrovågsugnar och annan maskinpark.