Till toppen av sidan
Vi installerar, servar & säljer reservdelar till storköksutrustning.
Nav
Vi installerar, servar & säljer reservdelar till storköksutrustning.
Reservdelsdatabasen

Våra öppettider

Måndag-Torsdag
07:00-16:00

Fredag
07:00-14:30

Övrig tid
Orderjour

Telefon: 08 514 936 60

Jöni Service

Jöni serviceDanska Jöni (Jøni) har producerat storköksutrustning sedan i början av 70-talet och presenterar idag ett gediget modellprogram av stekbord, grytor och spisar.

Jöni har ett starkt fokus på miljö i både produktion och användning av produkterna.

Service Partners RMS har ett komplett serviceprogram för storköksmaskiner och redskap i Stockholm och Göteborg. Vi är tillgängliga 24/7 via servicejour och erbjuder självklart service på Jöni storköksutrustning:

  • Installationer, reservdelshantering och reparationer
  • Största reservdelslagret för storköksmaskiner i Stockholm
  • Ackrediterade att utföra garantireparationer på de flesta starka varumärken

Jöni – hållbar teknik med kvalité

Man arbetar hårt för att minska sin miljöpåverkan och lever naturligtvis upp till gällande miljölagar i alla steg av produkternas tillverknings- och livscykel.

I produktionen används hållbar teknik och alla produkter är tillverkade av ca. 90% helt återvinningsbara material.

Man säkerställer också att reservdelar finns tillgängliga under många år vilket gör att du kan räkna med en mycket lång livslängd på produkterna och därmed göra en investering ur ett långsiktigt perspektiv. 

Serviceavtal för Jöni stekbord, grytor och spisar 

Service Partners telefon nummer till jourVerksamheten i ett storkök prövar maskinerna och redskapen hårt. Även maskiner av den högsta tänkbara kvalitet behöver regelbunden översyn och service för att fungera felfritt under många år. Den bästa försäkringen mot produktionsstopp och stillestånd i köket ett löpande serviceavtal för storköksservice med Service Partners RMS. I ett sådant ingår även årliga sammanställningar och statistik över statusen på din maskinpark – en stor hjälp inför planering av framtida investeringar.