Till toppen av sidan
Vi installerar, servar & säljer reservdelar till storköksutrustning.
Nav
Vi installerar, servar & säljer reservdelar till storköksutrustning.
Reservdelsdatabasen

Våra öppettider

Måndag-Torsdag
07:00-16:00

Fredag
07:00-14:30

Övrig tid
Orderjour

Telefon: 08 514 936 60

Getinge Service

Getinge service storkökÅr 1967 startade Getinge som en renodlad servicefirma med inriktning på storköksutrustning samt medicinskteknisk utrustning.
Getinge Storköks filosofi är att i nära samarbete med kunder och återförsäljare ständigt utveckla och förbättra sina produkter och därigenom leva upp till devisen: ”Kvalitet och ergonomi utan kompromisser!”

Service Partners RMS har ett komplett serviceprogram för storköksmaskiner och redskap i Stockholm och Göteborg. Vi är tillgängliga 24/7 via servicejour och erbjuder självklart service på produkterna från Getinge:

  • Installationer, reservdelshantering och reparationer
  • Största reservdelslagret för storköksmaskiner i Stockholm
  • Ackrediterade att utföra garantireparationer på de flesta starka varumärken

Getingegrytan – en modern klassiker

Getinge har under årens lopp byggt upp en stor kunskap om storköksutrustning och användandet av densamma. Därför var steget inte särskilt långt till att utveckla en egen produkt, som såg dagens ljus 1997, Getingegrytan, som har blivit mycket väl emottagen på marknaden och på relativt kort tid tagit en stor marknadsandel. 

Serviceavtal för Getinge storköksutrustning

Service Partners telefon nummer till jourAll utrustning i produktions- och storkök får utstå ett tufft slitage över tid. Oavsett hur hög kvalitén är på maskinerna och redskapen, kommer de inte fungera felfritt i all framtid utan regelbunden översyn och service. Med ett löpande serviceavtal för storköksservice från Service Partners RMS, så garderar du dig mot ovälkomna avbrott i köket. I avtalet ingår också en årlig statistisk sammanställning av service- och reparationsarbetet vilket hjälper dig att göra välgrundade framtida inköp av utrustning.