Till toppen av sidan
Vi installerar, servar & säljer reservdelar till storköksutrustning.
Nav
Vi installerar, servar & säljer reservdelar till storköksutrustning.
Reservdelsdatabasen

Våra öppettider

Måndag-Fredag
08:00-14:30

Verkstad
Måndag-Fredag
10:00-14:00

Övrig tid
Orderjour

Telefon: 08 514 936 60

Chiller Service

Chiller serviceChiller Oy tillverkar avancerade tekniska lösningar för uppvärmning, kylning och energieffektivitet. Företaget etablerades i Finland år 1990 och är idag en av de ledande tillverkarna i Norden inom kylsystem, fläktkonvektorer och klimataggregat, inte minst för storkök. I produktutvecklingen betonar Chiller miljömässiga värden och användning av rena köldmedier. 

Service Partners RMS har ett komplett serviceprogram för storköksmaskiner och redskap i Stockholm och Göteborg. Vi är tillgängliga 24/7 via servicejour och erbjuder självklart Chiller service på deras storköksutrustning:

  • Installationer, reservdelshantering och reparationer
  • Största reservdelslagret för storköksmaskiner i Stockholm
  • Ackrediterade att utföra garantireparationer på de flesta starka varumärken

Chiller – helhetslösningar för storkökets behov

Chillers helhetslösningar utvecklas och testas i egen fabrik och anpassas efter kundens behov. Man utnyttjar moduluppbyggnad och effektiv automatisering för att uppnå kostnadseffektiva tillverkningsprocesser. Målet är att vara en miljömässigt hållbar och energieffektiv föregångare i branschen.

Serviceavtal för Chiller kyl- och fläktsystem

Service Partners telefon nummer till jourChillers produkter är kända för att ha utmärkt livslängd. Men som med all avancerad storköksutrustning som används flitigt krävs ändå en regelbunden översyn och ett visst underhåll om du inte ska drabbas av något oönskat avbrott i storköket. Räkna därför med att alltid behöva någon form av Chiller service för att kyl- och fläktsystemen ska prestera effektivt.

Därför rekommenderar vi att du tecknar ett löpande serviceavtal för storköksservice med RMS, för all din Chiller köksutrustning och viktiga redskap. Med serviceavtalet får du också en årlig sammanställning och statistik över all Chiller service vi gör på maskinerna, vilket underlättar inför inköpen av framtida utrustning.